Zmluva č. 2/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2009
Dodávateľ:Ing. Branislav Vojtek, Prešov, Sibírska 41
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č.7/KŠÚ/SV/2009 uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 413,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 413,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11

Prílohy