Zmluva č. 13/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2010
Dodávateľ:LRC & partner s.r.o., Rosina, Rosina 816
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Mandátna zmluva č. 001/2010-2009 uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 300,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 300,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11

Prílohy