Zmluva č. 16/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/2009
Dodávateľ:Ing. Branislav Vojtek, Prešov, Sibírska 41
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č.6/KŠÚ/ML/2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 303,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:5 261,70
Celková dohodnutá čiastka:12 564,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11

Prílohy