Zmluva č. 21/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2009
Dodávateľ:Ing. Vladimír Boroš, PhD., Žilina, Hečkova 2425/40
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 5/09
Zmluvne dohodnutá čiastka:25 600,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:25 600,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11

Prílohy