Zmluva č. 65/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:65/2008
Dodávateľ:VALENS, s.r.o., Žilina, Hollého 372/33
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 1/08
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 601,14
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 601,14
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3

Prílohy