Zmluva č. 15/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2009
Dodávateľ:Merga s.r.o., Snina, Komenského 2826
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 11/2009/KŠÚ/SV
Zmluvne dohodnutá čiastka:289 151,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:289 151,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11

Prílohy