Zmluva č. 42/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:42/2007
Dodávateľ:UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 27, Lazaretská 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistenie majetku
Zmluvne dohodnutá čiastka:265,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:265,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3

Prílohy