Zmluva č. 12/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2010
Dodávateľ:Ing. Branislav Vojtek, Prešov, Sibírska 41
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 2/KŠÚ/PP-SD/2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 750,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 750,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11

Prílohy