Zmluva č. 24/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:24/2006
Dodávateľ:NETSAT, s.r.o., Sabinov, SNP 16
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o výkone správy servera
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 370,05
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 370,05
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 185,03
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3

Prílohy