Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-1-28/2006-130/2006 SB-KLIMA Bratislava Dodávka a montáž 2 ks klimatizačných jendotiek YORK YKHB-36 do reprografie na Mieltičovej 3 v Bratislave 0 0 ŠÚ SR, Bratislava 28.11.2006 11.12.2006
ZML-1-5/2007-230/2007 SB-KLIMA Bratislava Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky LIEBERT HIROSS, typ HIMOD S20OA do sály počítačov na Miletičovej 3 v Bratislave 20 540 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.05.2007 25.07.2007
ZML-1-7/2007-230/2007 S&T Slovakia, spol. s r.o. Bratislava Penetračné testovanie 7 110 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 28.05.2007 31.05.2007
ZML-3-8/2007-110/2007 RNDr. Marian Sabo, MS-Soft, Žilina Zabezpečenie servisnej činnosti na užívanie softvéru CLAVIUS 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.06.2007
ZML-3-3/2010-OÚ/2010 REVA&ACADEMOS, s.r.o. Bratislava Realizácia polointenzívnych jazykových kurzov v roku 2010 9 900 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 08.02.2010 31.12.2010
ZML-3-11/2009-OÚ/2009 REVA&ACADEMOS, s.r.o. Bratislava Uskutočňovanie jazykových kurzov, školení a seminárov 8 800 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 23.02.2009 31.12.2009
ZML-3-11/2008-430/2008 Redy Tour, s.r.o. Bratislava Zabezpečenie leteniek a cestovných dokladov na ZPC zamestnancov úradu 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.05.2008 31.01.2011 125 000/rok
ZML-1-14/2007-520/2007 Radúz Volovár - DEAL, Bratislava Tlačové spracovanie a dodanie vybraného grafického návrhu letáku a plagátu k Štrukturálnemu zisťovniu fariem 2007 v požadovaných množstvách a technickej špecifikácii a ich dodanie do sídla objednávateľa 14 785 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.08.2007 15.09.2007
ZML-1-16/2006-520/2006 Radúz Volovár - DEAL, Bratislava Tlačové spracovanie publikácii k Štrukturálnemu zisťovniu fariem 2005 v počte 210 ks, podľa vybraného grafického návrhu a podľa stanovenej technickej špecifikácie a tiež ich dodanie do sídla objednávateľa 16 259 0 ŠÚ SR, Bratislava 02.06.2006 02.07.2006
ZML-3-11/2006-520/2006 Radela, s.r.o. Bratislava Zmluva o spolupráci na projekte TF 18-04 "MEAT statistics" je popis tvorby súboru spravodajských jednotiek štatistických zisťovaní BM (MP SR) 1-12, CM (MP SR) 3-12 a špecifikácia existujúch zdrojov na jeho zostavenie, analýza súboru údajov o štatistike m 896 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 13.07.2006 15.09.2006
ZML-3-3/2007-520/2007 R-AUDIT, spol. s r.o. Bratislava Audit kompletnej finančnej dokumentácie a relevantnej evidencie Štrukturálneho zisťovania fariem 2005 (ŠZF 2005) k projektu č. 62102.2005.001-2005.060 poskytnutý EK zastúpenou Eurostatom 7 967 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 10.01.2007 31.01.2007
ZML-3-23/2009-120/2009 Q-BG spol. s r.o. Bratislava Poskytnutie užívacích práv a vykonávanie a technickej podpory 42 278 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.05.2009 31.05.2010
ZML-3-13/2006-840/2006 Protidrogový fond, Bratislava Poskytnutie žiadateľovi finančné prostriedky na projekt "Populačný prieskum prevalencie drog 2006" 14 240 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
ZML-1-18/2008-130/2008 ProSCK, spol. s r.o. Bratislava Statické posúdenie možnosti nadstavby administratívnej budovy ŠÚ SR 9 875 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.02.2008 06.04.2008
ZML-3-10/2007-KE/2007 Profit Real, s.r.o. Košice Prevádzka budovy na Werferovej ulici v Košiciach (upratovanie) 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.07.2007 276,51 za mesačný výkon správy + reálne platby za odber vody, el.energie, strážnu službu a opravy
ZML-3-40/2006-300/2006 PROCONSULT s.r.o. Bratislava Prieskum trhu a expertné ocenenie strojov a zariadení podľa špecifikácie európskeho porovnávacieho programu pre rok 2007 9 294 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.12.2006 25.05.2006
ZML-3-22/2009-300/2009 PROCONSULT s.r.o. Bratislava Expertné ocenenie strojov a zariadení podľa špecifikácie európskeho porovnávacieho programu pre rok 2009 5 938 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 24.04.2009 25.05.2009
ZML-3-20/2007-130/2007 Priemyselné zdravotnícke centrum Slovnaft a.s. Bratislava Vykonanie pracovnej zdravotnej služby o BOZP 37 960 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 14.08.2007 31.12.2009
ZML-1-13/2009-200/2009 PREEM, s.r.o. Bratislava Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 34 391 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.07.2009 27.08.2009
ZML-1-22/2008-130/2008 PP INVEST, s.r.o. Vráble Rekonštrukcia prístupovej cesty a vybudovanie parkoviska pred ŠÚ SR - pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova ul. Nitra 66 161 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 08.08.2008 15.09.2008