Zmluva č. ZML-1-13/2009-200/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-13/2009-200/2009
Dodávateľ:PREEM, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 391,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 391,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy