Zmluva č. ZML-3-20/2007-130/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-20/2007-130/2007
Dodávateľ:Priemyselné zdravotnícke centrum Slovnaft a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie pracovnej zdravotnej služby o BOZP
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 959,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 959,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy