Zmluva č. ZML-3-10/2007-KE/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-10/2007-KE/2007
Dodávateľ:Profit Real, s.r.o. Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prevádzka budovy na Werferovej ulici v Košiciach (upratovanie)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
Poznámka:276,51 za mesačný výkon správy + reálne platby za odber vody, el.energie, strážnu službu a opravy

Prílohy