Zmluva č. ZML-3-11/2006-520/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-11/2006-520/2006
Dodávateľ:Radela, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o spolupráci na projekte TF 18-04 "MEAT statistics" je popis tvorby súboru spravodajských jednotiek štatistických zisťovaní BM (MP SR) 1-12, CM (MP SR) 3-12 a špecifikácia existujúch zdrojov na jeho zostavenie, analýza súboru údajov o štatistike m
Zmluvne dohodnutá čiastka:896,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:896,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy