Zmluva č. ZML-1-14/2007-520/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-14/2007-520/2007
Dodávateľ:Radúz Volovár - DEAL, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Tlačové spracovanie a dodanie vybraného grafického návrhu letáku a plagátu k Štrukturálnemu zisťovniu fariem 2007 v požadovaných množstvách a technickej špecifikácii a ich dodanie do sídla objednávateľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 785,14
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 785,14
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy