Zmluva č. ZML-3-3/2010-OÚ/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-3/2010-OÚ/2010
Dodávateľ:REVA&ACADEMOS, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia polointenzívnych jazykových kurzov v roku 2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy