Zmluva č. ZML-3-3/2007-520/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-3/2007-520/2007
Dodávateľ:R-AUDIT, spol. s r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Audit kompletnej finančnej dokumentácie a relevantnej evidencie Štrukturálneho zisťovania fariem 2005 (ŠZF 2005) k projektu č. 62102.2005.001-2005.060 poskytnutý EK zastúpenou Eurostatom
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 966,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 966,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy