Zmluva č. ZML-3-40/2006-300/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-40/2006-300/2006
Dodávateľ:PROCONSULT s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prieskum trhu a expertné ocenenie strojov a zariadení podľa špecifikácie európskeho porovnávacieho programu pre rok 2007
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 294,23
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 294,23
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy