Zmluva č. ZML-3-11/2009-OÚ/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-11/2009-OÚ/2009
Dodávateľ:REVA&ACADEMOS, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Uskutočňovanie jazykových kurzov, školení a seminárov
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 700,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 100,00
Celková dohodnutá čiastka:8 800,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy