Zmluva č. ZML-1-16/2006-520/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-16/2006-520/2006
Dodávateľ:Radúz Volovár - DEAL, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Tlačové spracovanie publikácii k Štrukturálnemu zisťovniu fariem 2005 v počte 210 ks, podľa vybraného grafického návrhu a podľa stanovenej technickej špecifikácie a tiež ich dodanie do sídla objednávateľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 258,51
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 258,51
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR, Bratislava

Prílohy