Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
68/2010-240-Z/2010 Terézia Kissová, Dunajská Streda, Mierová 1034/10 Prenájom nebytovych priestorov. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.03.2010 28.02.2015
75/2010-240-Z/2010 Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Prievidza, Mariánska 6 Prenájom nebytových priestorov 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.02.2010 31.01.2015
88/2009-230-Z/2009 Slovanet, a.s., Bratislava, Záhradnícka 151 Zmluva o registrácii a správe domény 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 06.07.2009 Zmluva na dobu neurčitú; Sumu nie je možné presne stanoviť; SD 4853
93/2010-240-Z/2010 MM účto, s.r.o., Senica, Hollého 750 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Senici na Hollého 750 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 09.06.2010 08.06.2015
20/2008-200/2008 SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava, Plynárenská 7/A Záväzok SAP poskytnúť zákazníkovi a Ovládaným osobám licenciu k Software a tomu zodpovedajúci záväzok zákazníka zaplatiť SAP dohodnutú cenu 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.03.2008
7/28/2007/KLU TN/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7 29.12.2006
6/29/2007/KLU TN/2007 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7 21.02.2007
9/685/2006/KLU TN/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7 28.12.2006
8/686/2006/KLU TN/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7 28.12.2006
4/2008/KPU TN/2008 Diners Club Slovakia,s r.o., Bratislava, Námestie slobody11 Vydávanie firemných kariet Diners Club. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
LSR 4/340-2006/2006 SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava, Plynárenská 7/A Poskytnutie licencie k Software a jeho údržbe 0 0 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, Námestie SNP 8 30.06.2006 Ls-3403/06; 393/2010/2006)-300-D; Sumu nie je možné presne stanoviť; Zmluva na dobu neurčitú;
10/687/2006/KLU TN/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7 28.12.2006
394/2010-240-Z/2010 QBE Insurance (Europe) Limited, Košice, Štúrova 27 Poistná zmluva 0 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2011
4/RO-6/2009/KLU TN/2009 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Československej armády 20 Právo na používanie aktuálnych verzií aplikačného programového vybavenia. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7 01.01.2009
1/2/2010/2010/KPUTN/2010 ISS Facility Services,s.r.o., Bratislava, Mokráň Záhon 2 Poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
4097405/LMU/2005 Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdkova 36 Predmetom nájomnej zmluvy sú poľnohodpodárske pozemky. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2005 31.12.2014
bez cisla 36/2009 FLAGA Progas s.r.o., Pezinok dodávka skvapalneného plynu 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 03.07.2009 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
08/2009-200-Z/2009 Fortima, s.r.o., Prievidza, Mariánska 6 Zabezpečenie prevádzky v administratívnej budove v katastrálnom území Prievidza 0 8 532 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009
3925/2006-230/T-mobile/2006 T-mobile, Bratislava Rámcová zmluva o spolupráci uzatvorená medzi MP SR a T-mobile 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.06.2006 30.06.2012
3/2010/KPU TN/2010 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M.R. Śtefánika 20 Dodávateľ poskytne odberateľovi z katastrálnych území podľa zoznamu. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 20.01.2010