Zmluva č. LSR 4/340-2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:LSR 4/340-2006/2006
Dodávateľ:SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava, Plynárenská 7/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie licencie k Software a jeho údržbe
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, Námestie SNP 8
Poznámka:Ls-3403/06; 393/2010/2006)-300-D; Sumu nie je možné presne stanoviť; Zmluva na dobu neurčitú;

Prílohy