Zmluva č. 75/2010-240-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:75/2010-240-Z/2010
Dodávateľ:Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Prievidza, Mariánska 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prenájom nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy