Zmluva č. 4/RO-6/2009/KLU TN/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/RO-6/2009/KLU TN/2009
Dodávateľ:IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Československej armády 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Právo na používanie aktuálnych verzií aplikačného programového vybavenia.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7

Prílohy