Zmluva č. 68/2010-240-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:68/2010-240-Z/2010
Dodávateľ:Terézia Kissová, Dunajská Streda, Mierová 1034/10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prenájom nebytovych priestorov.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy