Zmluva č. 3/2010/KPU TN/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2010/KPU TN/2010
Dodávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M.R. Śtefánika 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávateľ poskytne odberateľovi z katastrálnych území podľa zoznamu.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7

Prílohy