Zmluva č. 1/2/2010/2010/KPUTN/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2/2010/2010/KPUTN/2010
Dodávateľ:ISS Facility Services,s.r.o., Bratislava, Mokráň Záhon 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7

Prílohy