Zmluva č. 3925/2006-230/T-mobile/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3925/2006-230/T-mobile/2006
Dodávateľ:T-mobile, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová zmluva o spolupráci uzatvorená medzi MP SR a T-mobile
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy