Zmluva č. 20/2008-200/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/2008-200/2008
Dodávateľ:SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava, Plynárenská 7/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Záväzok SAP poskytnúť zákazníkovi a Ovládaným osobám licenciu k Software a tomu zodpovedajúci záväzok zákazníka zaplatiť SAP dohodnutú cenu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12