Zmluva č. 08/2009-200-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:08/2009-200-Z/2009
Dodávateľ:Fortima, s.r.o., Prievidza, Mariánska 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie prevádzky v administratívnej budove v katastrálnom území Prievidza
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:8 532,18
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy