Zmluva č. 8/686/2006/KLU TN/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8/686/2006/KLU TN/2006
Dodávateľ:Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7

Prílohy