Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
7/2008/NZ/2008 ALCHEM spol s.r.o., Senica Prípravky na ochranu rastlín. 996 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.04.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
23/2006/KLU ZA/2006 Alica Kostolanská , Dolný Kubín, Nemocničná 1945/27-84 Príprava podkladov pre archiváciu písomností pre OLU DK. 63 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.11.2006
77/720/2010/2010 Alpex export - import, spol, s.r.o., Bratislava, Hrdličkova 15 ,,Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie Regionálneho operačného programu a Operačého programu Bratislavský kraj v roku 2010" 33 915 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 30.03.2010 30.06.2010
24/ZA/2009/2009 ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Snežnica 11 899 592 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
152/2008/2008 Altec s.r.o., Praha, Khodlova 1297 servis prístroja Analyzátor ortuti AMA 254 34 667 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 12.05.2008 suma je uvedená v českých korunách, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
286/2008/2008 Altec s.r.o., Praha, Khodlova 1297 Servis prístroja Analyzátor ortuti AMA 254 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 10.07.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
1/15/2006/AIN NR/2006 ALTO Slovakia, spol. s r.o., Svit, Sládkovičová 23 Dodavka casti predmetu zmluvy- instalacia a uvedenie do prevadzky. 3 286 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 28.10.2006
2/2/2006/AIN NR/2006 AM-Skalka, Nitra Poskytnutie lektorskej cinnosti 33 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 24.11.2006
132/2006/AIN/2006 AM-Skalka, Nitra, Akademická 4 Objednávateľovi bol schválený projekt - "Vzdelávanie zamestnancov rezortu pôdohospodárstva za účelom získania Osvedčenia ECDL Start - European Computer Driving Licence - vodičský preukaz na počítače". 11 153 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 24.11.2006
114/1018/2006/UKSUP/BA/2006 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 doplnenie mikrovlnovej rozkladnej piecky MARS 14 931 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.07.2006
173/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 náhradný diel k prístroju Carry 100 569 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.04.2008 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
248/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Kalibrácia atomového absorbčného spektrometra 237 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 17.06.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť;
291/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Náhradné diely k AAS Varian. 774 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.08.2008
295/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Oprava mikrovlnnej rozkladnej piecky. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 12.08.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
2/2003-1019/2003/SVPUDK/2003 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Dodanie prístroja na stanovenie tuku a sušiny v potravinách 77 923 0 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova 05.12.2003
308/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Údržba 2 ks prístrojov Varian. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 11.09.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
395/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Kúpna zmluva - náhradný diel pre prístroj CARRY 100 100 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 08.12.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
3/2003-1019/2/2003/SVPUDK/2011 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Robotický autopreparatívny systém pre gélovú permeačnú chromatografiu 49 957 0 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova 05.12.2003
4/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Dodávka HPLC systému s detektorom. 49 580 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.04.2008 23.06.2008
79/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 septá na vialky, filtre do celiek. 633 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.02.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť