Zmluva č. 23/2006/KLU ZA/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2006/KLU ZA/2006
Dodávateľ:Alica Kostolanská , Dolný Kubín, Nemocničná 1945/27-84
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Príprava podkladov pre archiváciu písomností pre OLU DK.
Zmluvne dohodnutá čiastka:63,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:63,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17

Prílohy