Zmluva č. 7/2008/NZ/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2008/NZ/2008
Dodávateľ:ALCHEM spol s.r.o., Senica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prípravky na ochranu rastlín.
Zmluvne dohodnutá čiastka:995,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:995,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť

Prílohy