Zmluva č. 114/1018/2006/UKSUP/BA/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:114/1018/2006/UKSUP/BA/2006
Dodávateľ:AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:doplnenie mikrovlnovej rozkladnej piecky MARS
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 931,29
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 931,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy