Zmluva č. 2/2003-1019/2003/SVPUDK/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2003-1019/2003/SVPUDK/2003
Dodávateľ:AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodanie prístroja na stanovenie tuku a sušiny v potravinách
Zmluvne dohodnutá čiastka:77 922,77
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:77 922,77
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova

Prílohy