Zmluva č. 286/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:286/2008/2008
Dodávateľ:Altec s.r.o., Praha, Khodlova 1297
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis prístroja Analyzátor ortuti AMA 254
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť

Prílohy