Zmluva č. 3/2003-1019/2/2003/SVPUDK/2011

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2003-1019/2/2003/SVPUDK/2011
Dodávateľ:AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Robotický autopreparatívny systém pre gélovú permeačnú chromatografiu
Zmluvne dohodnutá čiastka:49 957,34
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:49 957,34
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova

Prílohy