Zmluva č. 1/15/2006/AIN NR/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/15/2006/AIN NR/2006
Dodávateľ:ALTO Slovakia, spol. s r.o., Svit, Sládkovičová 23
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodavka casti predmetu zmluvy- instalacia a uvedenie do prevadzky.
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 286,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 286,19
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4

Prílohy