Zmluva č. 77/720/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:77/720/2010/2010
Dodávateľ:Alpex export - import, spol, s.r.o., Bratislava, Hrdličkova 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie Regionálneho operačného programu a Operačého programu Bratislavský kraj v roku 2010"
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 915,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 915,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B

Prílohy