Zmluva č. 4/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2008/2008
Dodávateľ:AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka HPLC systému s detektorom.
Zmluvne dohodnutá čiastka:49 580,16
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:49 580,16
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy