Zmluvy za Krajský úrad životného prostredia v Nitre


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/08/NZ KÚŽP Nitra Poskytnutie finančných účelových prostredkov na úhradu škôd spôsobených povodňami 1 660 0 Obec Čechy 19.05.2008 10.10.2008
01/2010 Nitra-Servis Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko ZM 2 352 0 KÚŽP Nitra 01.01.2010 31.12.2010 Suma je stanovená mesačne na 196,- EUR
02/2010 Nitra-Servis Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko LV 3 492 0 KÚŽP Nitra 01.01.2010 31.12.2010 Suma je stanovená mesačne na 291,- EUR
03/2010 Slov-NaR s.r.o. Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko TO 0 0 KÚŽP Nitra 01.01.2010 31.12.2010
05/2010 SVS Nitra s.r.o. Zateplenie fasády KÚŽP 24 848 0 KÚŽP Nitra
09017/2010 IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Programové vybavenie APV / Ives 314 0 KÚŽP Nitra 01.01.2010 31.12.2010
06/2010 ZSE Energia a.s. Združená dodávka elektiny 0 0 KÚŽP Nitra
2010/11/1 Školkonzult s.r.o. Nájom nebytových priestorov 15 295 0 KÚŽP Nitra
08/2010 Nitra-Servis Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko ZM 2 472 0 KÚŽP Nitra 01.01.2011 31.12.2011 Suma je stanovená mesačne na 206,- EUR
09/2010 Nitra-Servis Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko LV 3 612 0 KÚŽP Nitra 01.01.2011 31.12.2011 Suma je stanovená mesačne na 301,- EUR
10/2010 Nitra-Servis Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko NZ 2 280 0 KÚŽP Nitra 01.01.2011 31.12.2011 Suma je stanovená mesačne na 190,- EUR
11/2010 SAFETECH Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany 0 0 KÚŽP Nitra 01.01.2011 01.01.2030
1/2009 Slov-NaR s.r.o. poskytovanie upratovacích a čistiacich prác - pracovisko TO 0 0 KÚŽP Nitra 02.01.2009 31.12.2009 Suma 254,30 EUR je cena za 1 mesiac
3/2008 Nitra-Servis poskytovanie upratovacích a čistiacich prác - pracovisko ZM 0 0 KÚŽP Nitra 01.01.2009 31.12.2009 Suma 191,0 EUR je stanovená mesačne
19/2008 Ján Klačanský Zhotovenie, dodanie a montáž plastových okien 0 0 KÚŽP Nitra 08.12.2008 31.12.2030
5/2008 Nitra-Servis poskytovanie upratovacích a čistiacich prác - pracovisko LV 0 0 KÚŽP Nitra 01.01.2009 31.12.2009 Cena 287 EUR je stanovená mesačne.
09-08 SVS Nitra s.r.o. Rekonštrukcia strechy KÚŽP Nitra 32 198 0 KÚŽP Nitra 18.11.2008 31.12.2030
60/08/NO Envi-Geos Nitra s.r.o. Odvoz a zneškodnenie odpadov 0 0 KÚŽP Nitra 26.06.2008 31.12.2030
1/07/JTO Slov-NaR s.r.o. poskytovanie upratovacích a čistiacich prác - pracovisko TO 0 0 KÚŽP Nitra 02.01.2008 31.12.2008 Suma 238,5 EUR je cena mesačne
9017/2008 IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Programové vybavenie APV / Ives 373 0 KÚŽP Nitra 01.01.2008 31.12.2008