Zmluva č. 02/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2010
Dodávateľ:Nitra-Servis
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko LV
Zmluvne dohodnutá čiastka:291,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 492,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KÚŽP Nitra
Poznámka:Suma je stanovená mesačne na 291,- EUR

Prílohy