Zmluva č. 60/08/NO

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:60/08/NO
Dodávateľ:Envi-Geos Nitra s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odvoz a zneškodnenie odpadov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KÚŽP Nitra

Prílohy