Zmluva č. 11/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2010
Dodávateľ:SAFETECH
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany
Zmluvne dohodnutá čiastka:119,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KÚŽP Nitra

Prílohy