Zmluva č. 10/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2010
Dodávateľ:Nitra-Servis
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko NZ
Zmluvne dohodnutá čiastka:190,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 280,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KÚŽP Nitra
Poznámka:Suma je stanovená mesačne na 190,- EUR

Prílohy