Zmluva č. 01/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2010
Dodávateľ:Nitra-Servis
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko ZM
Zmluvne dohodnutá čiastka:196,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 352,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KÚŽP Nitra
Poznámka:Suma je stanovená mesačne na 196,- EUR

Prílohy