Zmluva č. 5/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2008
Dodávateľ:Nitra-Servis
Predmet zmluvy - názov zmluvy:poskytovanie upratovacích a čistiacich prác - pracovisko LV
Zmluvne dohodnutá čiastka:287,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KÚŽP Nitra
Poznámka:Cena 287 EUR je stanovená mesačne.

Prílohy