Zmluva č. 09/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09/2010
Dodávateľ:Nitra-Servis
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác - pracovisko LV
Zmluvne dohodnutá čiastka:301,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 612,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:KÚŽP Nitra
Poznámka:Suma je stanovená mesačne na 301,- EUR

Prílohy