Zmluva č. 19/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/2008
Dodávateľ:Ján Klačanský
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotovenie, dodanie a montáž plastových okien
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KÚŽP Nitra

Prílohy